Shurenkan Aikido Sportegyesület - Budapest III. ker - Aquincum, Budajenő, Dunakeszi, Pilisszentiván, Hűvösvölgy

Mi az Aikido?

正勝吾勝 - Masakatsu agatsu

Mi az Aikido?

A japán Aikido szót három karakterrel írják, melynek jelentése: az univerzum mozgatóerejével való egyesülés útja (ai: egyesülés, harmónia, azonosulás, szeretet; ki: őserő ősenergia, életerő, vitális energia, szellemi/lelki energia, az összpontosított erő energiája; do: út, mód).

Az aikido egy valódi budo, vagyis harcművészet; a japán katonai harci művészetek történelmi tradícióiból alakult ki. Komolyan gyakorolva több mint taktika és önvédelmi technikák ismerete: az aikido a lélek tökéletesítésének tudománya.

Az aikidot Ueshiba Morihei fejlesztette ki, akit a világ minden részén több mint egymillió aikido gyakorló O-Sensei-ként (Nagy Mester) ismer. Fiatalemberként rendkívüli harcművész volt, a kard, a bot, a lándzsa, és a jiu-jitsu művészetének mestere. De O-Sensei-nek komoly szellemi indíttatása volt, és sokat töprengett a mások fölött aratott győzelmen alapuló út haszontalanságán.

Kokyunage

Egyszerű életmódjával és kitartó gyakorlással eljutott a megvilágosodás pillanatáig, és leküzdötte dilemmáját. Hosszú meditációitól átalakulva, Ueshiba technikai ügyessége a kifinomultság és bámulatba ejtő erő harcművészetében bontakozott ki, amely alapjában különbözik a korábbiaktól.

"Az Aikido titka," írta "hogy összhangban legyünk az univerzum mozgásával és az univerzummal magával." O-Sensei úgy tartotta, hogy a budo a szeretet útja, út amellyel le tudjuk győzni a konfliktusokat magunkban, és békét teremthetünk a világban, "az univerzum szíve mindenki saját szíve legyen."

Mindig is voltak figyelemre méltó szellemi képességekkel megáldott emberek, de O-Sensei úgy tanította, hogy a valódi tudás nem szerezhető meg pusztán az értelem által. "Ez nem egyszerű teória," mondta. "Ezt gyakorolnod kell."

Az edzések során a gyakorlók megismerkednek a japán kultúra egy részével, valamint megismerik azt a légkört aminek jellemeznie kell egy aikido dojot. Ahol nem ellenfelek vannak, hanem gyakorlópartnerek. Ahol a hangsúlyt arra fektetik, hogy jól érezze magát mindenki a dojoban és elégedetten boldogan távozzanak az emberek az edzés befejeztével.

Az Aikido egy tradíciókat őrző harcművészet, mely mégis beilleszthető a mai modern világ rohanó életébe vallási és társadalmi berendezkedésre való tekintet nélkül. Az aikido technikái nagyon sokrétűek. A gyakorlók megtanulják a Ken (Fa kard), Jo (Fa bot), valamint a Tanto (Fa kés) használatát is a pusztakezes technikák mellett.

Az Aikidoban nincsenek versenyek és a mögötte meghúzódó gondolati háttér miatt nem is lehet versengés. Mindenki a saját képességeinek és elvárásainak megfelelően hajtja végre a gyakorlatokat, korához és lehetőségeihez mérten.

Ezáltal nem alakul ki a versenysportokra jól jellemző: "A tehetségessel foglalkozik az edző, míg mással nem..."

Az Aikido gyakorlása

A budo végső célja a személyiség átalakítása, harmonikus egyéniségek alkotása. Mégis ritkák a filozofikus beszélgetések a dojoban, az edzőteremben. A hangsúly főleg a gyakorlaton van: állandó ismétlések során sajátítják el tökéletesen az alapmozdulatokat, időzítést és légzést. A tanulók megtanulják megragadni az ellenfél akcióját, és visszairányítani ezt a harci hatékonyság és erő technikáival. Ugyanakkor megtanulnak egyensúlyban maradni bármilyen körülmények között.

A legtöbb gyakorlatot partnerrel csinálják; mindegyikük a saját képességeinek megfelelően dolgozik, felváltva mint uke (a támadó), és nage (vagy tori, aki fogadja a támadást). Mindkét szerep fontos; mindkettő hozzájárul a felek ügyességének, érzékenységének növeléséhez.

 

Az aikidoka laza testtartásra tesz szert, amiben a testsúly a test fiziológiai középpontjába, az alhasba van irányítva. A gravitáció tovább már nem egy erő, amit le kell győzni, hanem segíti és megszilárdítja a testtartást. Ennek következtében a hétköznapi mozgás is könnyedebbé válik. A központosítás következményei éppúgy szellemiek mint testiek: az életerő megnő, az érzékek élesednek, az egyént kevésbé befolyásolják a mindennapi bosszúságok és kellemetlenségek. Ezt az állapotot Japánban úgy nevezik, hogy harát vagy erős kit birtokol, belső képességet, ami segíti az aikido gyakorlóját teljes lehetőségeinek kiaknázásában az élet minden területén.

Koshinage

"Óvintézkedések az Aikido edzésekhez" - Ueshiba Morihei -

  1. Az aikidó-technikák azonnali halált okozhatnak, ezért nélkülözhetetlen, hogy mindig figyeljünk az instruktor irányítására és ne kezdjünk erőfitogtatva versengeni.
  2. Az aikido olyan művészet, amelyben az "egyet" használjuk, hogy legyőzzük a "sokat". Eddz, hogy tudatában légy a négy vagy nyolc irányból érkező támadásoknak.
  3. Mindig élettel telve örömteli módon gyakorolj.
  4. Az instruktor mindig csak egy kis részét közli a tanításnak. Csak szüntelen gyakorlással szerezheted meg a szükséges tapasztalatot, amivel ezek a titkok életre kelthetők.
  5. A mindennapi edzés az alapmozdulatokkal kezdődik, hogy túlterhelés nélkül erősítsük meg a testet. Megfelelően melegíts be, és nem fogsz félni a sérüléstől, még ha idősebb is vagy. Élvezd az edzést, és törekedj igazi céljának megértésére.
  6. Az Aikido edzés célja, hogy pallérozzuk a testet és az elmét, és építsük a jellemünket. A technikák átadása személyes alapon, embertől embernek történik; a technikákat nem lenne szabad válogatás nélkül elárulni külsőknek, vagy gonosz célokra használni. Ezeknek az óvintézkedéseknek a betartását mindig csendben figyelik a dojokban, a legnagyobb hangsúlyt pedig a 3. pontra, a "Mindig élettel telve és örömteli módon gyakorolj" - ra helyezik.

Aikido technikák jellegzetességei

Minden aikido technika lényege egy stabil, erős középpont körüli körkörös mozgás. Még akkor is, amikor a technika iránya egyenesnek mutatkozik előre vagy hátrafelé, közelebbi vizsgálat felfedi, hogy az aikidós mozdulatai valójában körkörösek.

[O Sensei ellenfele "elszáll"] Helyesen végrehajtva néhány technika igen látványos, az ellenfél "elszáll" a levegőben. Mások olyanok, mint egy bűvészmutatvány; kicsi, fürge mozdulatok, amik rögzítik a támadót. Mindkettőt az emelőerő, tehetetlenség, gravitáció, centrifugális és centripetális erők hatásának használatával valósítják meg. Végül is a támadás saját energiája dönti le a támadót.

Természetesen állóképesség növekedés, hajlékonyság, és izomfejlődés bekövetkezik a gyakorlás eredményeképpen, de a technikák hatékonysága nem függ a fizikai erőtől; ezért az aikidót bárki gyakorolhatja korra és nemre való tekintet nélkül.

Kokyunage

Az Aikido mozdulatai természetesek végrehajtásukhoz különösebb erő nem szükséges. Egyszer az Alapító, Ueshiba Morihei ezt mondta: "Ha két vödör vizet be tudsz vinni a házba, akkor képes vagy az aikidó gyakorlására."

Ez a mondat is jól jellemzi az Aikido harmonikus technikáit. Az Aikido gyakorlatait bár harmonikusan és lágyan gyakorolják a dojokban, mégis nagyon hatékonyak és veszélyesek tudnak lenni akkor ha az aikidóka ezt úgy akarja.

Az edzéseken nők és férfiak együtt gyakorolnak korosztálytól függetlenül. A gyakorlások során a test mozdulatai összecsiszolódnak és harmonikussá válnak, szemet gyönyörködtető mozdulatokká fejlődnek.

Mindezek mellett a gyakorlók egy lelki fejlődésen is keresztül mennek és megtanulják használni a világegyetemet átjáró erőt (KI), valamint a helyes, tisztelettudó viselkedést.